Rudolf Jašík Domov   Štatút   História   Organizátori   Kontakt

ZÁPISNICE

odbornej poroty z posudzovania súťažných prác

minulých ročníkov literárnej súťaže

Jašíkove Kysuce

Vyhodnotenie

Zápisnica odbornej poroty súťaže Jašíkove Kysuce 2015Odborná porota literárnej súťaže Jašíkove Kysuce v roku 2015

v zložení Mária Bátorová, Alexander Halvoník, Dušan Mikolaj

rozhodla o udelení ocenení v Literárnej súťaži Jašíkove Kysuce takto:


Cena Rudolfa Jašíka: Dominika Moravčíková za text Diera v zemi (Ališa)


1. prémia:  Karlos Kolbas za text Už by bolo  načase

2. prémia: Peter Hoferica za text Skriňa

3. prémia:  Matúš Veselý za text  Hroby plné mieru


Prémia Jozefa Hnitku: Martina Mareková za text  Lucka


Čestné uznanie:  Katarína Koláriková ( Kolobeh slov);  Katarína Želinská (Nohavičkáreň) ; Alžbeta Bujdošová (Nefunkčná žiarovka);  Ema Krkošková  ( Učiteľ); Patrícia Chnúriková (Ťažká práca poštového holuba); Simona Privarčáková (Biela myška); Richard Bereš ( Neznámy hosť);  MoniQue (Som obyčajná?); Veronika Cholevová ( Bojovať ďalej); Janka Kolenová (Rozhodli sme sa žiť), Viliam Nádaskay: Počkaj, porozmýšľam; Matej Koščo (BOZP), Stano Marec (Clapci a život, ženy a smrť)


V Bratislave 18. 11. 2015


Alexander Halvoník

predseda poroty

Za rok


2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003