Rudolf Jašík Domov   Štatút   História   Organizátori   Kontakt

ZÁPISNICE

odbornej poroty z posudzovania súťažných prác

minulých ročníkov literárnej súťaže

Jašíkove Kysuce

Vyhodnotenie

Zápisnica odbornej poroty súťaže Jašíkove Kysuce 2016


Odborná porota literárnej súťaže Jašíkove Kysuce v roku 2016 v zložení

Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

PhDr. Vladimíra Komorovská

Bc. Zuzana Kuglerová

                                                           

rozhodla o udelení ocenení v Literárnej súťaži Jašíkove Kysuce 2016 takto:


Laureátka prozaickej súťaže Jašíkove Kysuce 2016

Nela Vrtochová:

Včera a dnes alebo Modlitba za Raj

 

1.     prémia LF Ján Bidovský:  Pred potopou

2.     prémia LF Andrea Komorníková (Mária Daneková): Stratená

3.     prémia LF Mony (Monika Kvašňovská): Vytúžený pokoj;  Edita

 

Cena Jozefa Hnitku od 10 do 18 rokov:: Dominika Gavláková: Fázy môjho smútku

 

Hodnotenie: Mária Bátorová – predsedníčka poroty (za KKN) navrhnutá členkami poroty

 

Nela Vrtochová:

Včera a dnes alebo Modlitba za Raj


Autorka kompozične t. j. proporčne zvládla paralelizovať dva odlišné svety- svet veľkomesta a prírodný svet, ktorý jej je bližší. No musí sa prispôsobiť životnej situácii  zarábať si na živobytie, hoci veľkomesto nie je prostredie, v ktorom sa cíti dobre. Jeden z najkrajších kútov Slovenska – Slovenský raj (alúzia na raj nadzemský, využitie homonyma je výstižnou figúrou v názve) tu stojí v protiklade k prostrediu veľkomesta, kde treba zarábať, ale človek zvyknutý na prírodu tu nie je šťastný. Samozrejme to súvisí aj s ďalšími postavami – férovými mužmi, a teda potenciálnou láskou a budúcnosťou ženskej postavy. Vyváženosť opisov oboch svetov poukazuje na zmysel pre jasnú kompozíciu, ktorú však napĺňa reáliami oboch svetov, ktoré akoby dôverne poznala z autopsie, čo prehlbuje psychologickú kresbu každého z nich, t. j. videnie cez psychiku postavy.

Ján Bidovský:  Pred potopou

Fascinujúci – hemingwayovsky – t. j. chlapsky a vecne napísaný existenciálny príbeh intímnej rozlúčky s celou doterajšou existenciou človeka, ktorý ako posledný a bez zásob, t. j. bez plánov do budúcnosti opúšťa miesto, kde doteraz žil, po tom, čo sa zbavuje posledného majetku – koňa, ktorého vlastnou rukou zabije večer pred tým ako majú zaplaviť miesto, kde doteraz žil. Vynikajúco, v skratke vystihnutý psychický stav a beznádej, nemožnosť postaviť svoj mikrosvet, intímnu existenciu jedinca voči makrosvetu techniky a cieleného priemyslu.

Andrea Komorníková: Stratená

Výborne psychologicky zvládnutý príbeh – situácia ženy – z bežného života. Tenká hranica medzi zdaním a pravdou, láskou a psychickým terorom, ktoré nik nevidí. Závisť založená na vonkajšku. Osamelosť zoči-voči realite. Žiaľ neriešiteľný problém, preto aj význam názvu poviedky je skeptický a beznádejný.

Delikátne spracovaný problém domáceho násilia na ženách.

 

Moni: Vytúžený pokoj:


Človek, ktorý sa chce samovraždiť, neuvažuje, že si nevzal baterku, lebo nástroj na samovraždu má so sebou. To je však jediný defekt v štruktúre tejto prózy, v prvom odseku. Ostatné je výborná sebareflexia človeka, ktorý nemá chuť žiť a následný obrat je uveriteľný mechanizmus uvažovania, zdôvodnený dobre psychologicky.


Edita:

Atmosféra domova dôchodcov, v ktorom malé šťastie dobrých vzťahov vyvažuje teror zo strany bývalej väzenskej strážkyne. Zarážajúca bezbrannosť klientov domova. Kompozične  a obsahovo vyvážený príbeh, ktorý psychologicky dobre zachytáva jeden z vážnych nedostatkov dnešného sociálneho života.  

 

Dominika Gavláková: Fázy môjho smútku:


Dramatická situácia straty prvej lásky, dráma smrti milovaného človeka, ktorá je celkom reálna (šmyk v kúpeľni je častou príčinou smrti) je tu spracovaná v prvej polovici poviedky veľmi napínavo, cez nádej a nedočkavosť stretnutia zamilovaného dievčaťa, ktoré beží za svojou láskou. Rovnako dobre psychologicky dôsledne sú však prepracované aj nasledujúce pasáže postupného spamätávania sa z tragédie.


Čestné uznania:


Mária Strýčková - Ľudia

Sora (Simona Športeková) - Fortissimo

Lenka Želonková -V kalužiach

Patrik Polka - Sťažnosť  

Charlie (Ivana Dzurianiková) -Ostrie lásky

Kristína Kobolková - Svet rozbitých citov

František Habľák - Tajomstvo farmy Oakwodoovcov

Anna Šušlíková – Svätice

Neullior Aeternum ( Nikoleta Preložníková)- Zápisky zbesilého detstva

Emma Bradová - Stratení v čase

Za rok


2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003